Lyngby Taarbæk Kommune

Lyngby Taarbæk KommuneLyngby Taarbæk Kommune

Sundhedsstrategi

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere skal fortsat være blandt de, der trives bedst og lever længst. Det er en af visionerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi.

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere skal være blandt de, der trives bedst og lever længst. Det er en af visionerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi. Sundhedsstrategien blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2016.

Strategien har tre fokusområder:

  • Borgernes sunde hverdagsliv skal fremmes
    Fokusområdet handler om de indsatser, der er sundhedsfremmende og forebyggende i hverdagen. Det handler både om at skabe sunde rammer og fremme det sunde valg.

  • Borgernes mestring af eget liv skal understøttes
    Fokusområdet handler om at give en ekstra hånd til dem, der har behov for en særlig indsats. Det er f.eks. borgere, der lever med en kronisk eller langvarig sygdom, er psykisk sårbare eller lever med en psykisk sygdom, er misbrugere, langvarigt sygemeldte eller befinder sig i kanten af arbejdsmarkedet.

  • Det borgernære sundhedsvæsen skal styrkes og udvikles
    Fokusområdet omfatter de kommunale indsatser som tidlig opsporing af sygdom eller faldende evne til at mestre hverdagen, behandling, pleje og rehabilitering, og hvor der i større eller mindre omfang er et samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne.

Sundhedsstrategien er blevet til i et samarbejde på tværs af forskellige interessenter. Der har været afholdt dialogmøder med en række af kommunens foreninger og frivillige, ligesom Ungerådet er blevet inddraget. Strategien bliver implementeret i et tæt samarbejde på tværs af kommunen.

Siden er sidst opdateret den 27.02.2018